Hot Best Seller

Education and the Good Life

Availability: Ready to download

There must be in the world many parents who, like the present author, have young children whom they are anxious to educate as well as possible, but reluctant to expose to the evils of most existing educational institutions. Thus from love for our own children we are driven, step by step, into the wider sphere of politics and philosophy. Contents: Postulates of Modern Educa There must be in the world many parents who, like the present author, have young children whom they are anxious to educate as well as possible, but reluctant to expose to the evils of most existing educational institutions. Thus from love for our own children we are driven, step by step, into the wider sphere of politics and philosophy. Contents: Postulates of Modern Educational Theory; Aims of Education; Education of Character; Fear; Play and Fancy; Constructiveness; Selfishness and Property; Truthfulness; Punishment; Importance of Other Children; Affection and Sympathy; Sex Education; Nursery School; Intellectual Education; School Curriculum Before Fourteen; Last School Years; Day Schools and Boarding Schools; The University.


Compare

There must be in the world many parents who, like the present author, have young children whom they are anxious to educate as well as possible, but reluctant to expose to the evils of most existing educational institutions. Thus from love for our own children we are driven, step by step, into the wider sphere of politics and philosophy. Contents: Postulates of Modern Educa There must be in the world many parents who, like the present author, have young children whom they are anxious to educate as well as possible, but reluctant to expose to the evils of most existing educational institutions. Thus from love for our own children we are driven, step by step, into the wider sphere of politics and philosophy. Contents: Postulates of Modern Educational Theory; Aims of Education; Education of Character; Fear; Play and Fancy; Constructiveness; Selfishness and Property; Truthfulness; Punishment; Importance of Other Children; Affection and Sympathy; Sex Education; Nursery School; Intellectual Education; School Curriculum Before Fourteen; Last School Years; Day Schools and Boarding Schools; The University.

30 review for Education and the Good Life

 1. 4 out of 5

  peiman-mir5 rezakhani

  ‎کتابی بی اندازه مفید و خردمندانه، از فیلسوفِ گرانقدر «برتراند راسل» که یادش همیشه گرامی باد ‎دوستانِ گرانقدر، این کتاب از 169 صفحه و 4 بخش تشکیل شده که شاملِ این بخشهاست: آموزش و زندگیِ بهتر- تربیت و اخلاق- آموزشِ فکری و عقلانی --------------------------------------------- ‎عزیزانم، این کار غیرممکن است که همۀ بچه ها تعلیماتی در سطح بالا و بسیار عالی ببینند یا هیچکس نبیند، اگر این روش عملی شود، لطمۀ بزرگی به علم و دانش خواهد خورد و سطحِ معلوماتِ عمومیِ یک کشور و سرزمین پایین خواهد آمد... پیشرفت را ‎کتابی بی اندازه مفید و خردمندانه، از فیلسوفِ گرانقدر «برتراند راسل» که یادش همیشه گرامی باد ‎دوستانِ گرانقدر، این کتاب از 169 صفحه و 4 بخش تشکیل شده که شاملِ این بخشهاست: آموزش و زندگیِ بهتر- تربیت و اخلاق- آموزشِ فکری و عقلانی --------------------------------------------- ‎عزیزانم، این کار غیرممکن است که همۀ بچه ها تعلیماتی در سطح بالا و بسیار عالی ببینند یا هیچکس نبیند، اگر این روش عملی شود، لطمۀ بزرگی به علم و دانش خواهد خورد و سطحِ معلوماتِ عمومیِ یک کشور و سرزمین پایین خواهد آمد... پیشرفت را نمیتوان قربانیِ فرضیۀ تساوی حقوق کرد... ما باید در بخشِ آموزش، دموکراسی را با دقتِ بسیار زیاد بگنجانیم، که نه حقی ضایع شود و نه معلومات متوقف بماند... در هر صورت تربیت و تعلیمِ یک کشور کامل و رضایت بخش نیست، مگر اینکه عمومیت داشته باشد... امروزه میبینیم که در بسیاری از کشورها، تساویِ حقوقِ جنسی برایِ زن و مرد قائل شده اند و میگویند باید همان آموزشی که پسران میبینند، دختران هم ببینند ولو اینکه آن آموزش برایشان مفید نباشد ‎تعلیم و آموزش باید مفید و هدفمند باشد... دوستانِ عزیزم، تصور کنید به بچه ها آموزش بدهند که زمین را حفر کنند و یا زمین را بِکنند... و اتفاقاً عده ای هم به خوبی از عهدۀ این کار بر آمده و به خوبی چاله حفر میکنند... ولی به آنها آموزشی پس از سوراخ کردن و حفر کردن نمیدهند! این چه آموزشیست؟... ولی اگر به آنها آموزش دهند که زمین را بِکنند و در آن دانه و بذر بکارند تا آن زمین محصول دهد و از محصولِ آن خوراک تهیه شود و احتیاجاتِ زندگیِ انسان تأمین و تضمین گردد، آنگاه میتوان گفت که این آموزش مفید و هدفمند بوده است ‎گاهی اوقات تنها هدفِ آموختن، استفاده کردن نیست، بلکه مزایایِ دیگری برایِ انسان دارد، مثلاً، خواندنِ برخی از کتابهایِ شعر و یا کتابهایی، مانندِ آثارِ «شکسپیر» ممکن است در زندگی استفاده ای نداشته باشند، ولی خواندش باعثِ روشن شدن و بازشدنِ فکر میشود و آثاری همچون شاهنامهٔ فردوسی خردمند، چه در روشن شدنِ اندیشه و خرد و چه در آموزشِ روش زندگیِ انسانی و نیک، بسیار برای فرزندانِ ایران زمین میتواند مفید باشد ‎بهترین روش برایِ تربیتِ کودک این است که اعتدال را رعایت کنیم، نه بچه زیاد لوس شود و نه زیاد شدتِ عمل به خرج دهیم، البته هرکاری که برایِ آسایشِ او لازم است باید انجام شود... وقتی سرد است، گرمش باید کرد و وقتی خود را خیس میکند باید لباسش را عوض کرد، ولی وقتی گریه میکند، همیشه حق با او نیست، نباید به گریۀ او اهمیت داد، وگرنه در اثر عادتِ انسانها، بچه موجودی سمج و مزاحم میشود... البته باید بدانیم که او به چه چیزهایی احتیاج دارد و برایش انجام دهیم، ولی کارهایی که برایش انجام میدهیم باید به صورتِ طبیعی باشد نه به عنوانِ اینکه برایِ بچه فداکاری کنید... زیرا وقتی بزرگ شد منتظر خواهد بود تا همه برایش فداکاری کنند و سرانجام نا امید خواهد شد و ضربه میخورد ‎عزیزان، با بچه ها مثلِ یک انسان برخورد کنید، ولی از او انتظار نداشته باشید که همچون انسانِ بالغ رفتار کند،... بچه ها را وسیلۀ تفریح قرار ندهید، چون آنچه انجام میدهد عادتِ دوم و یا ثانویِ او خواهد شد،... نباید کاری کنید که بچه خود را هستۀ زندگی بداند و برایِ خود اهمیتِ زیادی قائل شود، چون در سنینِ جوانی و بزرگسالی دچار ناامیدی و یأس خواهد شد و بیش از همه خودش در جامعه آسیب میبیند --------------------------------------------- ‎امیدوارم این ریویو برایِ شما خردگرایان، مفید بوده باشه ‎<پیروز باشید و ایرانی>

 2. 4 out of 5

  Zohreh Samiei

  از متن كتاب: صفات اوليه انسان را مي توان با تربيت به سمت خوبي يا بدي راهنمايي كرد. ....

 3. 4 out of 5

  Kianosh Kalantari

  یک کتاب بسیار شیرین و مفید در باب تعلیم و تربیت انسان از دوران کودکی تا بزرگسالی ترجمه کتاب عالی و نوع نوشتار سبک داستانی داره واقعا نکات جالبی یادگرفتم باز هم باید بخونم در آینده ای نه چندان دور

 4. 4 out of 5

  Dan

  I grabbed this book for free at the Book Thing knowing nothing about it. I was looking to learn more about education as a secondary teacher. Interestingly, Russell spends most of the book discussing principles for early childhood and the forming of character. This made it for me a book much more about parenting than about teaching. He has a lot of insights but some of it is rather particular to England in the 1920s for a person with sufficient means to employ maids and chefs, and send their chil I grabbed this book for free at the Book Thing knowing nothing about it. I was looking to learn more about education as a secondary teacher. Interestingly, Russell spends most of the book discussing principles for early childhood and the forming of character. This made it for me a book much more about parenting than about teaching. He has a lot of insights but some of it is rather particular to England in the 1920s for a person with sufficient means to employ maids and chefs, and send their children to boarding schools. You also see elements that are badly out of date (possibly most jarringly the positive use of the word “eugenics”). If you can get past these moments there are a lot of things I found valuable.

 5. 5 out of 5

  Fernando Rainho

  It's a good book. Russell as usual have this astonishing wisdom about everything and great ideas. But regarding childhood and human being development, nowadays we have more updated knowledge. It's a good book. Russell as usual have this astonishing wisdom about everything and great ideas. But regarding childhood and human being development, nowadays we have more updated knowledge.

 6. 4 out of 5

  Efree

 7. 5 out of 5

  Jasper

 8. 5 out of 5

  Mina

 9. 4 out of 5

  Alan

 10. 5 out of 5

  Khalil

 11. 4 out of 5

  Saminah Khan

 12. 4 out of 5

  Jan

 13. 4 out of 5

  Pramod Pant

 14. 5 out of 5

  Juta Kruusmäe

 15. 5 out of 5

  Ensiye Samimi

 16. 5 out of 5

  Flávio Nakasato

 17. 4 out of 5

  Melody

 18. 4 out of 5

  Padma

 19. 5 out of 5

  Behrouz Aryan

 20. 5 out of 5

  Dawood Rizwan

 21. 5 out of 5

  Yakir

 22. 5 out of 5

  Crystal Leroy

 23. 5 out of 5

  Liz

 24. 4 out of 5

  Leyli

 25. 5 out of 5

  Milija

 26. 5 out of 5

  Beverley

 27. 5 out of 5

  Jeff Rudisel

 28. 4 out of 5

  Tim Goodacre

 29. 4 out of 5

  Brian Mccall

 30. 4 out of 5

  Supriya

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...